Názov projektu: Podpora inovačnej kapacity spoločnosti FEROMAX s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie


Hlavným cieľom projektu je podpora inovačných aktivít spoločnosti FEROMAX s.r.o. zavedením inovatívnej technológie, pomocou ktorej dôjde k celkovej inovácii výrobného procesu vyrovnania, strihania, ohýbania kotúčovej ocele, ktorý prinesie spoločnosti aj trhu výrobu nového produktu. Cieľom projektu je taktiež upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť, pričom zároveň dôjde aj k prijatiu 1 nového zamestnanca, ako aj k organizačnej inovácii. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 55% z celkových výdavkov na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo – udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.Výzva na predkladanie ponúk

Stiahnite si podklady vo formáte MS Word

  1. Výzva na predloženie ponuky
  2. Príloha č. 1:Cenová ponuka
  3. Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Príloha č. 3: Kúpna zmluva
  5. Záznam z prieskumu trhu